Google Translate

English French German Polish Russian Spanish Ukrainian

Publications

Воловина О., Плохій С. М., Левчук Н. М., Рудницький О. П., Ковбасюк А. Б., Шевчук П. Є. Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні. - C. 76. Український історичний журнал .- Київ. - 2017. - Вип. 2

Rudnytskyi, O., Levchuk, N., Wolowyna, O., Shevchuk, P., Kovbasiuk, A. (2015). Demography of a man-made human catastrophe: The case of massive famine in Ukraine 1932–1933. Canadian Studies in Population 42, no. 1–2: 53–80.

Єфіменко Г.Г. Переселення та депортації в постголодоморні роки (1933–1936): порайонний зріз // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.22. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С.136–165.

Щоденник жителя с. Леб’яжого Печенізького (нині Чугуївського) району Харківської області Н.М. Білоуса.

«Урядовий кур'єр»: Фахівці Українського наукового інституту Гарвардського університету й Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України створили електронний Атлас Голодомору

Reference, Government Reports, Laws.

Holodomor survivor accounts and memoirs.

famine_photo_1_6.png
© 2017 The President and Fellows of Harvard College