logo

Sources

Holodomor survivor accounts and memoirs.

Reference, Government Reports, Laws.

Literature

Plokhy S. Princes and Cossacks: Putting Ukraine on the Map of Europe

Rudnytskyi, O., Levchuk, N., Wolowyna, O., Shevchuk, P., Kovbasiuk, A. (2015). Demography of a man-made human catastrophe: The case of massive famine in Ukraine 1932–1933. Canadian Studies in Population 42, no. 1–2: 53–80.

С. Максудов. Расчет коэффициентов потерь по регионам.

Olena Nikolayenko (2020) "Mapping Support for a Revolution: Evidence from Ukraine," International Journal of Sociology, DOI: 10.1080/00207659.2020.1835235 

Джерела

«Урядовий кур'єр»: Фахівці Українського наукового інституту Гарвардського університету й Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України створили електронний Атлас Голодомору.

Щоденник жителя с. Леб’яжого Печенізького (нині Чугуївського) району Харківської області Н.М. Білоуса.

Публікації

Воловина О., Плохій С. М., Левчук Н. М., Рудницький О. П., Ковбасюк А. Б., Шевчук П. Є. Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні. - C. 76. Український історичний журнал .- Київ. - 2017. - Вип. 2.

Єфіменко Г.Г. Переселення та депортації в постголодоморні роки (1933–1936): порайонний зріз // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.22. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С.136–165.

1 1
7 1
Text Size